Top Module Empty

3TI inf

2014.09.12

3TI PiMSK

4TI_egzamin teoria

grafika

PSiO

Zajęcia specjalizacyjne

3TI
2013.10.03

Who's online

Statystyki strony

Użytkowników: 2
Artykułów: 575
Adresów: 5
Odwiedzających: 76033
powered_by.png, 1 kB
Home
9.Typy protokołów sieciowych. Typy transmisji danych

Typy protokołów sieciowych. Typy transmisji danych

Dane można przesyłać:

za pomocą sygnałów elektrycznych, fal radiowych lub światło;

cyfrowo (szeregowo, równolegle) lub analogowo;

synchroniczna i asynchroniczna,

w paśmie podstawowym i szerokopasmowa.

W sieciach LAN najczęściej stosuje się transmisję sygnałów cyfrowych, opartych na binarnej reprezentacji sygnału czyli ciąg impulsów 0 i 1.

 

Przy transmisji sygnałów analogowych wykorzystuje się modulację fali nośnej o stałej amplitudzie i częstotliwości.

amplitudy (AM),

częstotliwości (FM),

fazy (PM).

Modulacja jest procesem przemieszczania informacji zawartej w pewnym paśmie częstotliwości do innego pasma częstotliwości, a więc pewnego rodzaju kodowaniem informacji

 

Transmisje znakowe wykorzystywane zwykle przez modemy dzielimy na następujące tryby:

* Simpleks SX (ang. SimpleX), transmisja jednokierunkowa (rozsiewcza), urządzenie odbiorcze nie może przesłać potwierdzenia.

* Półdupleks HDX (ang. Half DupleX), transmisja dwukierunkowa (naprzemienna) - w danym momencie jest ustalony tylko jeden kierunektransmisji, potrzebny jest system informujący o ukończeniu nadawania i możliwym dostępie do łącza (kabel dwuprzewodowy, jedenkanał informacyjny).

* Dupleks FDX (ang. Full DupleX), transmisja dwukierunkowa z jednoczesnym przepływem w obu kierunkach; w sieciach cyfrowychpotrzebne są najczęściej dwie pary przewodów; przy transmisji analogowej tylko jedna para przewodów. Dostępne rodzaje transmisji analogowej FDX:

-FDD (ang. Frequency Division Duplex), dwie odrębne częstotliwości nośnej dla każdego z kierunków transmisji;

-TDD (ang. Time Division Duplex), jeden kanał nośnej z podziałem czasu;

-EC (ang. Echo Cancelling), jeden kanał z kasowaniem echa po obu stronach łącza.

 

Transmisja w paśmie podstawowym

sygnał jest reprezentowany przez dwa poziomy napięcia w przewodzie - ujemny dla wartości „1” i dodatni dla wartości „0”;

cała szerokość pasma przenoszenia ośrodka łączącego stacje jest zajęta dla pojedynczej transmisji.

sygnały rozchodzą się w obydwu kierunkach wzdłuż przewodu.

 

Transmisja szerokopasmowa

sygnał należy zmodulować;

do modulacji i demodulacji sygnałów cyfrowych służy modem;

wymaga łączy o dużym paśmie przenoszenia;

sygnały wędrują tylko w jednym kierunku wzdłuż przewodów, by to zmienić stosuje się dwa przewody lu dzieli pasmo na dwa kanały.

 

Medium transmisyjne

rodzaj ośrodka, w jakim następuje przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi stacjami.

Najczęściej spotykane media transmisyjne:

* kabel koncentryczny,

* skrętka telefoniczna,

* światłowód,

* fale elektromagnetyczne rozchodzące się w wolnej przestrzeni.

 

Kable miedziane

- Kabel koncentryczny

* zapewnia większe prędkości przy dłuższych odległościach niż skrętka nieekranowana;

* mniej wrażliwy na zakłócenia i szumy;

* cienki kabel koncentryczny (używany przez Ethernet) jest zwykle tańszy niż skrętka ekranowana;

* nadaje się do sieci lokalnych z przesyłaniem modulowanym (szerokopasmowych).

- Kabel skręcany TPC

* kategoria 1 - skrętka telefoniczna do przesyłania głosu;

* kategoria 2 - przeznaczona do transmisji danych z szybkością 4Mb/s;

* kategoria 3 - przeznaczona do transmisji danych z szybkością do 10Mb/s (oferuje pasmo 16MHz i umożliwia przesyłanie danych

maksymalnie do 100m), używana zwykle w sieciach Ethernet 10Base-T;

* kategoria 4 - przeznaczona dla sieci Token Ring o szybkości 16Mb/s (oferuje pasmo o szerokości 20MHz);

* kategoria 5 - przeznaczona dla nowych sieci o szybkości transmisji 100-150Mb/s (oferuje pasmo o szerokości 100MHz); sieci te to Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN i CDDI (ang. Copper Distributed Digital Interface); sieć CDDI jest wersją FDDI (ang. Fiber DistributedDigital Interface), w której wykorzystuje się przewody miedziane.

- Skrętka ekranowana STP

- Skrętka nieekranowana UTP

 

Kabel światłowodowy

W światłowodzie nośnikiem sygnału cyfrowego są fotony.

 

Inne środki przesyłu

Wcześniej wymienione media transmisyjne są stosowane w zdecydowanej większości sieci LAN, pozostałe media to:

* radio,

* mikrofale,

* podczerwień,

* światło laserowe,

* sieci LAN bazujące na innych istniejących sieciach.

 

Typowe długości łączy mikrofalowych.

Zakres częstotliwości Typowe odległości między stacjami

[GHz] [km]

2         60

4/5/6   50

7/8     45

11      35

13      25

15     20

18/20 10

30      5

60     0,5

 

Podczerwień

* szeroki użytkowy zakres widma, wynoszący nawet 200THz, który może być wykorzystywany wielokrotnie w obrębie tego samego budynku, co jest związane z brakiem przenikalności fal przez ściany pomieszczeń (odbicie 40-90% energii fal od ścian wewnętrznych budynków);

* niewielkie lub żadne zaniki sygnałów wynikające z wielodrogowości transmisji;

* wysoka odporność na interferencje elektromagnetyczne, co staje się przydatne do stosowania tej techniki w budynkach przemysłowych, gdzie takie zakłócenia występują;

* stosunkowo wysoka tłumienność jednostkowa, a zatem niewielki zasięg;

* stosunkowo duża wrażliwość na zakłócenia pochodzące ze źródeł promieniowania widzialnego, co wymaga używania specjalnych konstrukcji urządzeń nadawczo -odbiorczych.

* brak potrzeby uzyskania licencji na ich stosowanie.

 

 Z sieciami opartymi na komutacji pakietów (takimi jak IP) najczęściej kojarzona jest transmisja pomiędzy dokładnie dwoma hostami, gdzie każdy pakiet ma jednoznacznie określonego nadawcę, transmisję taką określa się mianem unicast. Wszystkie karty Ethernet posiadają zaimplementowany ten rodzaj transmisji. Oparte na nim są podstawowe protokoły takie jak TCP, HTTP, SMTP, FTP i telnet i częściowo ARP.

Broadcast (pakiet wysyłany jest na adres rozgłoszeniowy sieci - wynik operacji binarnego OR między adresem sieci i binarnie zanegowaną maską sieci) - adresatem jest wtedy każdy host w sieci lokalnej.

Multicast - transmisja do wybranej grupy hostów (tutaj wykorzystywane są adresy należące do sieci 224.0.0.0/4 i identyfikują one "kanał nadawczy" a nie unikalny host.

Ponadto możliwe są transmisje anycast (jest to w zasadzie unicast z inną formą adresacji) - komunikacja w tym wypadku zachodzi pomiędzy dwoma hostami, przy czym host zdalny nie posiada unikalnego w skali globalnej adresu (adres oznacza jakąś grupę hostów lub pojedyncze oddalone hosty rozróżniane na zasadach routingu).

 

 
© 2014 Strona na zajęcia :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.